Günmak A.Ş.

Kalite ve Çevre  Politikalarımız

Kalite Politikamız

 

Biz, GÜNMAK A.Ş. olarak;

 

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,

 

Satış, servis, yedek parça temini, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, zamanında, sürekli ve güvenilir bir şekilde sunmayı,

 

Teknolojik gelişmeler paralelinde, sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak, müşterilerimizin PROBLEM ÇÖZÜCÜ ortağı olmayı,

Bu anlayışla Türk İmalat Sanayi’nin gelişimine katkı sağlamayı ve Yenilikçi ve öncü bir firma olmayı amaç edindik.

 

Bu doğrultuda kalite sistemimizin ISO 9001:2015 standardına uygun olarak yürütülmesini,

 

Sistemin etkinliğini ölçmeyi ve sürekli iyileştirilmesini,

 

Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki ve beceri düzeyinin yükseltilmesini,

 

Yasal mevzuatları, müşteri yararını ve çalışan memnuniyetini göz ardı etmeyen bir şirket anlayışını sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

 

                                                                                                                                                    İBRAHİM GÜNER

                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU BAŞKAN

Çevre Politikamız

 

GÜNMAK A.Ş. olarak, doğanın insanın yaşamını devam ettirebilmesi için en temel unsurlardan biri olduğunu biliyor ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir

bir çevre bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

 

Bu sebeple,  şirketimizin faaliyetlerini ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına ve standardın gerektirdiği yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Çevre Yönetimi İlkelerimiz;

 

■ Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak

 

■ Satış, servis ve tedarik süreçlerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri tespit etmek ve çevresel riskleri azaltmak

 

■ Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve enerjiyi verimli kullanmak

 

■ Atıkları geri kazanmak için ayrıştırmak, gerekli geri dönüşüm imkânlarını araştırmak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde

bertaraf etmek

 

■ Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek, verilecek eğitimler ile temiz ve sağlıklı çevre konusunda duyarlılığı arttırmak

 

■ Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve her yıl gözden geçirmek

 

■ Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişme sağlamak, çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve ilerlemeleri açıklamak

 

 

GÜNMAK A.Ş. tarafından taahhüt edilen Çevre Yönetim Sistemi Politikası, tüm çalışanlarımıza ve ilişki içinde bulunduğumuz tüm sosyal paydaşlarımıza iletişim araçları kullanılarak duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

 

 

                                                                                                                                                    İBRAHİM GÜNER

                                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU BAŞKAN

 © Günmak Endüstriyel A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.